Warstwa środkowa z naturalnego drewna.

Drewno jest "żywym" materiałem. Nieustannie pracuje - szczególnie przy zmianie wilgotności powietrza. Mimo to deska podłogowa musi zachować stabilny kształt, aby można było ją prawidłowo ułożyć i aby nie odkształcała się po ułożeniu. Konstrukcja warstwy środkowej pozwala zapewnić neutralizację sił naprężających, oddziałujących na siebie przez poszczególne warstwy parkietu. W ten sposób powstaje przemyślana stabilność konstrukcji. Jako warstwę środkową używane są lamele z drewna litego ze słojami rocznymi drewna ułożonymi pionowo - wyszukany kawałek drewna, wyróżniający się wyjątkową stabilnością. Między poszczególnymi lamelami zostawia się dodatkowo kanały powietrzne, zapewniające optymalny rozkład wilgotności w drewnie.