W miarę możliwości należy unikać utrzymywania się na drewnianej podłodze wody przez dłuższy czas - szczególnie w miejscach, do których woda może przedostać się w najprostszy sposób, np. na końcach desek podłogowych, czy lameli. Gdy do tego dojdzie, powstaną nieestetyczne spęcznienia i wystające krawędzie czołowe, które z czasem spowodują zniszczenie parkietu. Aby uniknąć tych konsekwencji, opracowano specjalną metodę: wszystkie miejsca styku drewna - wszystkie krawędzie desek podłogowych i lameli - impregnowane są dodatkowo olejo-woskową emulsją, zapewniającą zdrową atmosferę w mieszkaniu. Emulsja ta tworzy skuteczną ochronę przed wnikającą i tym samym szkodliwą wilgocią.