Strona główna Obłogi Drzwi Podłogi drewniane Schody Meble Realizacje nietypowe
DRZWI
Oferta -skrzydła drzwiowe
Galeria
Warunki gwarancji i użytkowania


P.P.H.U. "OLGA"
ul. Mickiewicza 80/1
15-110 Białystok
Tel. (85) 662 34 58
Email: sklep@parkietyolga.pl
Drzwi > Warunki gwarancji i użytkowania

 

P.P.H.U „OLGA” Sławomir Bołtromiuk

17-200 Hajnówka, Lipiny 64

Zakład produkcji drzwi Dubiny ul. Szkolna 3

tel.  85-682-37-12

Salon sprzedaży: Olga Invest 15-232 Białystok

ul. Mickiewicza 80/1 tel. 85-662-34-58

 

 

WARUNKI GWARANCJI I UZYTKOWANIA

 

1.      Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na drzwi surowe i wykończone ostatecznymi powłokami malarskimi przez firmę OLGA i montowane przez autoryzowane grupy montażowe wskazane przez producenta.

Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu towaru.

2.      Drzwi drewniane wykonane z naturalnego materiału, mają wyższy poziom naturalnej pracy (kurczenia się i rozszerzania) niż inne materiały szczególnie w pomieszczeniach o niskim lub podwyższonym poziomie wilgotności powietrza. Możliwe są wówczas bardziej widoczne szczeliny na łączeniach.

3.      Drzwi drewniane z racji naturalnego ułożenia słoi, mogą różnić się odcieniem wybarwienia i nigdy nie będą identyczne.

4.      Produkt wymaga okresowych regulacji oraz konserwacji zawiasów, które wykonuje nabywca. Istnieje możliwość odpłatnej konserwacji i regulacji przez autoryzowane brygady montażowe. Należy pamiętać iż w drzwiach bezprzylgowych zawiasy widoczne nie mają możliwości regulacji.

5.      Gwarancja obejmuje naprawę wad ujawnionych w czasie eksploatacji, ukrytych i niewidocznych podczas zakupu.

6.      Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji drzwi.

7.      Zgłoszenia wad ukrytych należy dokonywać na piśmie, w punkcie, w którym dokonano zakupu.

8.      Gwarancją nie są objęte:

*mechaniczne uszkodzenia towaru i wywołane nim wady,

*uszkodzenie drewna z przyczyn niezależnych od producenta (np. użycie niewłaściwych środków do mycia, bezpośrednie narażenie na działanie wilgoci, wymagana względna wilgotność w pomieszczeniu, w którym są montowane drzwi jak i w późniejszym czasie użytkowania to 40%-60%).

*zmiany konstrukcyjne dokonywane przez kupującego.

*wady powstałe wskutek niedbałości lub niewiedzy kupującego.

9.      Nabywca zobowiązany jest udostępnić reklamowany towar w terminie wyznaczonym przez producenta, celem oględzin. Odpowiedzialność producenta z tytułu usterek nie może przekraczać wartości zakupu towaru. Klient posiada prawo do wymiany towaru na nowy lub zwrot pieniędzy, jeśli producent stwierdzi, że wady występujące w wyrobie są niemożliwe do usunięcia. Klient jest zobowiązany do zwrotu wymienianego towaru.

10.  Montaż drzwi powinien być wykonany po zakończeniu wszystkich prac mokrych w budynku, obowiązek odnotowania w protokole odbioru tego faktu spoczywa na kupującym.

 

 

Edytowane dnia 2013-04-29 g. 13:54 przej Piotr Jakoniuk


 
realizacja Aliusmedia.pl
© 2011 Olga Meble - Hajnówka